BYGGEPROJEKTER

Med støtte fra Realdania’s fond Underværker og Færchfonden kan Kulturdivisionen i løbet af 2019 og 2020 opgradere vores lokaler. Dette betyder, at vi kan udvide sæsonen, så vores frivillige, medlemmer og gæster får bedre forhold, samt at Slagteriet fortsat kan være omdrejningspunkt for lokal forankret kulturproduktion.

Med nye rammer til produktion kan foreningen fremadrettet tilbyde frivillige, kunstnere og kulturaktører i Holstebro mulighederne for at arbejde og producere i nye rammer. Værkstederne vil understøtte designbaserede praksisser, kropslig udfoldelse, event-styring og afvikling, samt professionelle produktionsfaciliteter inden for træ og metal. Ombygningen er opdelt i 3 dele, hvoraf første del er sat i gang.

toilet.jpg

TOILETTER

Ombygningens første del har været at få renoveret foreningens toiletter, og omdanne de eksisterende brusere til toiletter. Arbejdet er færdigt og toiletterne står klar. I øjeblikket arbejder Kulturdivisionen på at fundraise midler, så toiletterne vil indbefatte et handicaptoilet.

KØKKEN

I anden del af ombygningen vil det nuværende baglokale kaldet Hakkeriet blive omdannet til køkken. Ud over køkkenet bliver der ligeledes lavet grovkøkken samt en garderobe til foreningens frivillige.

Køkken.jpg
 
Værksteder.jpg

VÆRKSTEDER

Sidste del af ombygningen omhandler etableringen af 4 nye værkstedskuber. Værkstederne skal først og fremmest være med til at skabe bedre forhold for foreningens frivillige og medlemmer, sådan at de kan afprøve og styrke deres idéer i professionelle rammer. Derudover vil værkstederne kunne tiltrække aktører fra det professionelle kulturliv, sådan at Kulturdivisionen fortsat er en platform for ny viden, læring og tværfaglige samarbejde med professionelle kunst- og kulturaktører.

Kulturdivisionens første to værksteder bliver dedikeret til design og kropslig udfoldelse med mulighed for at arbejde med foto, tekstil, digitale produktionsteknologier, performance og teaterkunst. Det tredje og fjerde værksted bliver dedikeret til større produktioner og arbejdet med træ, metal og svejsning, og giver mulighed for at arbejde med installationer, arkitektur, makerspace og lydkunst.

 
færchfonden.png
undervaerker.jpg