bliv medlem

Som medlem af Kulturdivisionen bidrager du til at Kulturdivisionen forsat kan afholde spændende arrangementer på Slagteriet i Holstebro. Som betalende medlem af Kulturdivisionen har du stemmeret ved Kulturdivisionens årlige generalforsamling, og derved indflydelse på Kulturdivisionens virke og fremtid. På generalforsamlingen vælges Kulturdivisionens bestyrelse, som i det daglige står for den overordnede drift af foreningen. Du er som medlem også valgbar til Kulturdivisionens bestyrelse.

Som STØTTEMEDLEM er dit årligt kontingent med til at støtte Kulturdivisionen arbejde, uden at du nødvendigvis behøver at engagere dig i Kulturdivisionens arbejde. 

Kontingentsatser

 

KD MEDLEM (1 års medlemsskab - for private)

 • Pris 250 kr. årligt.

 • 50 % rabat på standleje til Kulturdivisionens street markeder (selvom man er medlem, er man ikke sikret en plads på markederne)

 • Gratis entré til Street Markeder afholdt af Kulturdivisionen.

 • 10 % rabat på udvalgte arrangementer i Kulturdivisionen (fx halloween m.m)

 • Gratis deltagelse i minimum et årligt medlems-arrangement

 • Stemmeret ved generalforsamlinger.

 • Det er muligt at tilknytte 2 børn under 12 år til sit medlemsskab, som ligeledes vil få 10 % rabat på udvalgte arrangementer og gratis entré til street markeder.

STØTTEMEDLEM (Passivt Medlem - 1 års medlemsskab)

 • Pris 150 kr. årligt.

 • Ingen medlemsfordele eller stemmeret ved generalforsamlingen .

U28 MEDLEM ( 1 års medlemskab) 

 • For unge under 28 år.

 • Pris 75 kr. årligt.

 • 50 % rabat på standleje til Kulturdivisionens street markeder (selvom man er medlem, er man ikke sikret en plads på markederne)

 • Gratis entré til Street Markeder afholdt af Kulturdivisionen.

 • 10 % rabat på udvalgte arrangementer i Kulturdivisionen (fx halloween m.m)

 • Gratis deltagelse i minimum et årligt medlems-arrangement.

 • Stemmeret ved generalforsamlinger samt valgbar til bestyrelsen.

 

bliv medlem

Navn *
Navn
Adresse *
Adresse
Fødselsdato (mm-dd-yyyy) *
Fødselsdato (mm-dd-yyyy)
Jeg acceptere nedenstående privatlivspolitik *

Jeg giver ved ovenstående accept og tilsagn lov til at Kulturdivisionen kan behandle mine data efter nedenstående Privatlivspolitik gældende for Kulturdivisionen. Jeg er bekendt med mine rettigheder og afgiver dette tilsagn frivilligt.

 

Privatlivspolitik for Kulturdivisionen.                       

Gældende version fra 15/8-2018

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling. Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger. Kulturdivisionen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Alberte Kloster

CVR: 37104507

Mail: kdslagterietholstebro@gmail.com

Hjemmeside: www.kulturdivisonen.xyz

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse.

 

Oplysninger om frivillige:

Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer og mailadresser