KDSH_COVER-01.jpg
SLAGTERIET_GRUNDPLAN_UDE-01.png
KDSH_COVER-01.jpg

Kulturdivisionen


 

 

SCROLL DOWN

Kulturdivisionen


 

 

 

UPCOMING

 

Kulturdivisionens efterårs program er under udarbejdelse, og vil blive offentliggjort så snart datoerne er på plads. Indtil da -

Rigtig god sommer og på gensyn!

RUM TIL EVENTS OG UDSKEJELSER

Kulturdivisionens ryggrad består af en 1700m2 stor hal. Med sine mange kvadratmeter, små rum i rummet, højt til loftet og sin scene - favner hallen alt fra street markeder, til avantgarde kunst installationer og pulserende musik oplevelser.

ATELIERER TIL FORDYBELSE

Kulturdivisionen råder over 2 atelierer på ca. 50 m2, som med sine glasfacader giver mulighed for fordybelse og koncentration, men samtidig udsyn til hallens store rum og aktiviteter.

VÆRKSTEDER  TIL UDFOLDELSE

Det kreative kontrolrum findes i Hakkeriet, hvor 75 m2 danner rammen for foreningens tekstil- og træværksted, hvor symaskiner, 3D printer, trykbord og fræs i træ giver mulighederne for at lysende ideer kan omsættes til virkelighed.

FORENINGEN

Kulturdivisionen er katalysator for kulturelle og kreative tiltag i de gamle slagteri bygninger, og foreningens formål er at skabe en uformel platform for kreative ildsjæle i byen. Slagteriet forbliver derfor stadig et sted for produktion - men idag produktion af kultur og kultur som fælles identitet.

Med afsæt i Slagteriets historie som er en stor del af byens identitet, er vi ved at skabe et kunstrum, der opererer i overlappet mellem institution, produktions- og videnssted, fabrik og offentligt rum - en uformel platform, for alle der ønsker at indgå i fællesskaber.

FORMÅL

Foreningens overordnede formål er at udvikle et kulturelt og kreativt miljø på Slagteriet i Holstebro, herunder at:

• etablere faciliteter for kultur-produktion, innovativ læring, residencies og makerspaces/fablab
• etablere atelier/værksteds/kontor udlejning
• etablere udstillingssted/projektrum
• etablere scene(r) for koncerter og teater
• synliggøre og udbrede kendskabet til Slagteriet Holstebro og dens aktiviteter bl.a. gennem arrangementer af faglig og social karakter

FRIVILLIGE

Foreningen er frivillig drevet og består af en bestyrelse og styregruppe, bestående af 11 ildsjæle, samt en større skare af frivillige som hjælper til ved større events og arrangementer. Foreningens arbejdsopgaver spænder fra koordinering af street markeder og events, til markedsføring og fundraising.

Kulturdivisionens visioner og ambitioner for fremtiden er vidtrækkende, og vi kan altid bruge en ekstra hånd. Hold dig ikke tilbage - kontakt os - og sæt dit præg på det nye kulturelle og kreative miljø i Holstebro.
SLAGTERIET_GRUNDPLAN_UDE-01.png

FORENINGEN


FORENINGEN