HVAD ER KULTURDIVISIONEN?

Kulturdivisionen er katalysator for kulturelle og kreative tiltag i de gamle slagteri bygninger, og foreningens formål er at skabe en uformel platform for kreative ildsjæle i byen. Slagteriet forbliver derfor stadig et sted for produktion - men idag produktion af kultur og kultur som fælles identitet.

Holstebro er alment kendt som kulturby, men hvad vil det sige at være kulturby - og kan Holstebro - en lille by langt mod vest, blive distribuerings kanal i et fremtidigt, decentraliseret kulturlandskab? Med afsæt i Slagteriets historie som er en stor del af byens identitet, er vi ved at skabe et kunstrum, der opererer i overlap mellem institution, produktions- og videnssted, fabrik og offentligt rum - en uformel platform, for alle der ønsker at indgå i fællesskaber.

OM FORENINGEN

Selve foreningen er frivillig drevet og består af en bestyrelse og styregruppe, i alt bestående af 11 ildsjæle, samt en større skare af frivillige som hjælper til ved større arrangementer. Foreningens arbejdsopgaver spænder fra koordinering af street markeder og events, herunder kontakt til standholdere, udvikling af workshops, headhunte kunstnere, musikere, og lokale samarbejdspartnere, samt at markedsføre de forskellige begivenheder via sociale medier og hjemmesiden. Endvidere ligges der en stor indsats i at søge fonde, legater, og lokale sponsorater, så foreningen forsat kan udvikle nye initiativer og arrangementer.

Kulturdivisionens Bestyrelse består af:

  • Formand: Lars Juul Mikkelsen

  • Næstformand: Paul Erik Fabricius

  • Mette Sandholt

  • Jens Ardal

  • Per Kap Bech Jensen

    kontakt Kulturdivisionens bestyrelse på kdslagterietholstebro@gmail.com